Tuesday, 17 January 2012

Akhara

Akhara bermaksud 'akhir'. Tetapi saya ingin menganalisis 'Akhirat' dalam coretan ini. Akhirat bermaksud 'yang akhir', tidak semestinya merujuk masa depan (38/7). Tetapi 'Akhirat' juga merujuk kepada 'Hari Akhir' (2/8).

Sebahagian manusia memilih dunia, dan sebahagian manusia memilih Akhirat (3/152). Kehidupan dunia adalah keseronokan-sementara, manakala Akhirat pula tempat-kembali-istirehat selesa (40/39). Siapa yang mahukan hasil-tuaian Akhirat, Allah tingkatkan baginya hasil-tuaiannya, siapa yang mahukan hasil-tuaian dunia Allah memberinya darinya, dan tidak baginya dari-nisbah di Akhirat (42:20). Dunia adalah kemewahan bagi orang kafir dan Akhirat kemewahan bagi orang bertaqwa (43/35). Siapa yang mahukan ganjaran di dunia, maka di sisi Allah adalah ganjaran di dunia dan Akhirat (4/134). Apabila seseorang belajar al-Quran, Allah jadikan antara seseorang itu dan antara yang tidak beriman dengan Akhirat halangan yang tersembunyi (17/45). Bagi Allah pujian di awal dan Akhirat (28/70, 34/1), Allah akan menggubah makhluk Akhirat (29/20), dan bagi Allah Akhirat dan awalan (53/25, 92/13).

Nabi-nabi tidak gentar, tidak lemah dan tidak bimbang (3/146), mereka berdoa; "Rabb kami, ampuni dosa kami, dan kecuaian dalam tanggungjawab kami, dan teguhkan tapak kami, dan bantu kami menghadapi orang kafir" (3/147). Maka Allah berikan mereka ganjaran di Akhirat yang lebih baik dari ganjaran di dunia (3/148). Nabi hanya dibenarkan menahan banduan perang ketika peperangan, mereka mahukan tempat dunia, dan Allah mahukan Akhirat (8/67).

Isa adalah mulia di dunia dan Akhirat (3/45), dan Allah memberi Ibrahim di dunia kebaikan dan sesungguhnya Ibrahim di Akhirat pasti dari yang soleh (2/130, 29/27, 16/122). Musa pula pernah berdoa; "Tuliskan bagi kami di dunia ini kebaikan dan di Akhirat sesungguhnya kami hudkan kami kepadaMu" (7/156) dan Yusof pula meninggalkan milah orang yang kufur dengan Akhirat (12/37). Manusia dikumpul di Akhirat (11/103, 17/104), dan di Akhirat manusia juga boleh berfikir (2/219-2/220).

Keseronokan dunia adalah sedikit dan Akhirat lebih baik bagi yang bertaqwa (4/77), iaitu yang yakin dengan Akhirat (2/4). Al-Quran mengajar kita supaya bukan sekadar mengharap di dunia, tetapi mengharapkan kebaikan di dunia, dan kebaikan di Akhirat (2/200-201). Siapa inginkan Akhirat dan berusaha baginya usahanya dan dia beriman maka itulah yang usaha mereka disyukuri (17/19).

Orang beriman adalah orang yang mengadakan Solat, dan memberi Zakat, dan yakin dengan Akhirat (27/3, 31/3-4), dan apabila mereka diseru maju di jalan Allah, mereka diperingatkan agar lebihkan berat kepada Akhirat berbanding dunia, kerana keseronokan hidup dunia hanya sedikit berbanding di Akhirat (9/38). Berita gembira bagi orang yang beriman di kehidupan dunia dan Akhirat (10/64). Akhirat menjadi tempat-kembali-istirehat bagi yang beriman (28/83), iaitu yang mencari Allah dan Rasul (33/29). Mereka yang beriman dengan Akhirat akan beriman dengan kitab dan mereka atas Solat mereka menjaga (6/92). Siapa yang mahukan ganjaran di Akhirat, Allah akan berikan (3/145).

Allah adalah wali orang yang beriman di dunia dan Akhirat (12/101, 41/31), dan orang yang beriman tidak patut mewalikan orang yang dimurkai Allah, iaitu orang yang berputus-asa dari Akhirat sebagaimana mereka berputus-asa dari sahabat Kubur (60/13).

Mereka yang berhijrah pada Allah dari selepas apa mereka dizalimi, Allah akan sediakan mereka di dunia kebaikan dan balasan Akhirat lebih besar jika mereka mengetahui(16:41). Biarkan yang membeli Akhirat dengan dunia berperang di jalan Allah, jika terbunuh atau menang, Allah akan berikannya ganjaran yang besar (4/74).Akhirat lebih baik (93/4) dan lebih lama dari dunia (87/17). Allah yang memberi kemenangan di dunia dan Akhirat (22/15). Kehidupan dunia ini hanya keseronokan dan kelalaian dan sesungguhnya tempat-kembali-istirehat Akhirat pasti ia kehidupan-sebenar (29/64).

Orang beriman adalah orang yang mengadakan Solat, dan memberi Zakat, dan yakin dengan Akhirat (27/3, 31/3-4). Amalan orang yang beriman antaranya bermuhasabah waktu malam sujud dan pengabdian dan merasa-takut-dengan Akhirat dan mengharap rahmat rabbnya (39/9). Allah kukuhkan orang yang beriman dengan perkataan yang kukuh di kehidupan dunia dan di Akhirat dan Allah sesatkan orang yang zalim dan Allah lakukan apa yang Dia sesuatukan (14/27). Bagi orang yang melakukan kebaikan di dunia ini kebaikan, dan pasti tempat-kembali-istirehat Akhirat lebih baik (16/30). Fadhilat dan rahmat Allah di dunia dan Akhirat dapat menyelamatkan dari azab pedih (24/14). Pastinya ganjaran Akhirat lebih-baik bagi orang yang beriman (12/57) dan bertaqwa (12/109). Perhatikan bagaimana Allah cenderungkan sebahagian mereka atas sebahagian-lain dan bagi Akhirat lebih besar darjat dan lebih besar kecenderungan (17/21).

Sebahagian manusia lebih mencintai dunia dan mengengkari Akhirat (75/21), antara mereka diberi peluang kesenangan di dunia (59/3), ada juga yang mendapat azab di dunia, dan kemudian azab neraka di Akhirat (79/25). Di Akhirat azabnya kuat (57/20), malah lebih kuat dari azab dunia (39/26, 41/16, 68/33), dan lebih lama berbanding dunia (20/127). Sesiapa yang buta pada peringatan dariNya, maka dia di Akhirat buta dan lebih-sesat jalannya (17/72).

Perbuatan sihir di dunia tidak membawa manfaat di Akhirat (2/102), dan wujudnya manusia yang menyembah Allah secara bersyarat (22/11), manakala orang yang lari dari Tazkirah adalah tidak takutkan Akhirat (74/49-53). Si munafiq yang 'iman di mulut' tapi tidak di jantung (5/41), dan yang menentang Allah dan RasulNya dan berjuang kerosakan di Bumi, bagi mereka kemaluan di dunia dan bagi mereka di Akhirat azab yang hebat (5/33). Jika si munafiq bertaubat, lebih baik untuk mereka, dan jika mereka berpaling, maka Allah akan menghukum mereka dasyatnya di dunia dan Akhirat (9/74).

Apabila diperingatkan nama Allah tauhidNya, berbelah-bagi jantung orang yang tidak beriman dengan Akhirat dan apabila diperingatkan yang dari selainNya, mereka ketika itu menjadi-gembira (39:45) Mereka yang hanya beriman sebahagian dari Kitab dan kufur dengan sebahagian lain adalah membeli hayat dunia dengan Akhirat (2/85). Siapa yang menghalang pensujudan-kepada Allah supaya mengingati padanya namaNya dan yang berusaha pada keruntuhannya, maka bagi mereka di Akhirat azab yang hebat (2/114). Bagi yang tidak beriman dengan Akhirat contoh keburukan dan bagi Allah contoh ketinggian (16/60).

Allah membuatkan bagi setiap Nabi musuh setan manusia dan jin mewahyukan sebahagian dari mereka ke sebahagian perkataan yang berhias khayalan dan jika Allah bersesuatu, tidak mereka lakukannya, maka orang beriman disuruh tinggalkan mereka dan apa yang mereka gubah. Orang yang tidak beriman dengan Akhirat akan redha dengan mereka (6/112-113).

Sesungguhnya yang mengkufuri dengan ayat-ayat Allah dan membunuh nabi-nabi dengan tanpa haq, dan membunuh yang menyuruh dengan keadilan dari manusia maka khabarkan mereka dengan ayat yang pedih. Itulah yang sia-sia amalan mereka di dunia dan di Akhirat, dan tiada bagi mereka dari pembantu (3/21-22), dan itulah sahabat Neraka mereka padanya selamanya (2/217).

Yang menyakiti Allah dan Rasul, mereka dilaknat Allah di dunia dan Akhirat (33/57), dan orang yang tidak beriman dengan Akhirat, pada azab dan kesesatan (34/8). Setan tidak dari-sultan ke atas manusia kecuali bagi Allah mengetahui siapa yang beriman dengan Akhirat dari siapa yang syak (34/21).

Orang yang tidak beriman dengan Akhirat tidak memandang rendah kepada manusia biasa sebagai Rasul (23/33) dan tidak berpecah-belah dari jalan-lurus (23/74), dan orang yang mencintai menyebarkan fahisyah pada orang yang beriman bagi mereka azab yang pedih di dunia dan Akhirat (24/19). Dan mereka yang memungkiri perjanjian dengan Allah, dan mengingkari perintah Allah, merosakkan Bumi, mereka meraikan kehidupan dunia dan kehidupan dunia berbanding Akhirat adalah sukaria-sementara (13,25-26).

Orang yang tidak beriman dengan Akhirat, Allah jadikan amalan mereka menarik, supaya mereka buta (27/4) dan mereka di Akhirat, paling kalah (27/5). Orang kafir ditahan dari ilmu, berasa syak dan buta tentang Akhirat (27/66). Mereka tahu zahir dari kehidupan dunia dan mereka berkenaan Akhirat mereka pengabai (30/7). Orang yang kufur dan menafikan dengan ayat Kami dan pertemuan Akhirat maka itulah dikenakan azab (30/16).

Mereka yang menuduh perempuan yang merdeka, terhindar dan beriman, mereka akan dilaknat di dunia dan Akhirat (24/23), manakala orang yang tidak memberikan zakat adalah tidak beriman dengan Akhirat dan mereka kafir (41/7). Mereka yang kafir akan diseksa dengan azab di dunia dan di Akhirat, dan tiada dari mereka pembantu (3:56). Mereka yang membeli dengan janji Allah dan amanah mereka dengan harga yang kecil (3/77), dan yang cepat engkar, tiada bahagian di Akhirat (3/176). Dan siapa yang ikut selain dari Islam deen, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di Akhirat dari pesesat (3:85). Yang menafikan dengan ayat-ayat Kami dan pertemuan Akhirat, (7/147), dan sesiapa mengkufuri dengan iman, maka pasti sia-sia amalannya (5/5), dan dia di Akhirat orang yang kalah (9/69).

Orang yang mencintai kehidupan dunia berbanding Akhirat (16/107), yang menghalang dari jalan Allah (14/3) dan mencarinya kecacatan dan mereka dengan Akhirat kafir (7/45, 11/19), itulah pada kesesatan yang jauh (14/3), Allah tutup atas jantung mereka dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka (16/108) dan sesungguhnya mereka di Akhirat, yang kalah (11/22, 16/109). Siapa yang hanya mahukan hayat dunia, bagi mereka di Akhirat hanya Neraka (11/15-16).

Si musyrik dan kafir (13/33), bagi mereka azab di kehidupan dunia dan pasti azab Akhirat lebih kuat dan tidak bagi mereka dari Allah dari pembela (13/34). Dan sesungguhnya yang tidak beriman dengan Akhirat Allah sediakan bagi mereka azab yang pedih (17/10).

Orang yang tidak beriman dengan Akhirat jantung mereka engkar dan mereka takbur (16/22), pasti menamakan malaikat nama perempuan, dan mereka tidak tahu dengannya, mereka ikut sangkaan (53/27-28). Jangan ikut hawa orang yang menafikan dengan ayat-ayat Allah dan yang tidak beriman dengan Akhirat (6/150). Ajakan kepada mengkufuri dengan Allah dan syirik denganNya, tiada dakwah baginya di dunia dan tidak di Akhirat (40/42-43).

Wallahualam.

No comments: