Thursday, 17 December 2015

Allah, Adam dan Malaikat-Malaikat

Penganut Kristian bertanya adakah Iblis adalah Malaikat atau Jin. Atau persoalan ini sebagai bukti bahawa al-Quran ada kontradiksi dalaman?

18/50 jelas menerangkan bahawa Iblis adalah dari Jin. Maka satu bahagian persoalan adalah adakah Iblis itu Malaikat;

Kemudian Kami berkata kepada Malaikat-Malaikat itu;"Sujudlah kamu kepada Adam", kecuali Iblis tidak ia menjadi dari pesujud-pesujud itu (7/11).

Ketika Adam belum dicipta (2/30), Iblis ketika itu belum dimurkai. Maka valid dalam konteks ini dengan inferens bahawa jika iblis adalah salah satu Malaikat ketika itu, dan menjadi Jin ketika mengengkari perintah sujud;

Maka mereka sujud kecuali Iblis ia jadi dari Jin (18/50).

Wallahualam.

No comments: