Tuesday, 26 January 2016

Siapakah Muslim yang Pertama?

Penganut Kristian mempersoal bahawa persoalan siapakah muslim yang pertama dalam al-Quran adalah saling kontradiksi antara satu sama lain;

Dan aku disuruh bagi bahawa menjadi awal muslim-muslim itu (39/12).

39/12 sebagaimana ditafsir oleh penganut Sunni sebagai ucapan Muhammad, maka penganut Kristian persoal bukankah Adam lebih awal menjadi muslim?

Saya menjawab persoalan ini dengan melihat huruf "Alif Lam" pada awal kalimah "muslimin";

 المسلمين

Huruf "Alif Lam" ini dalam English diterjemah sebagai "the", bermaksud "merujuk kepada semua atau sebahagian" memandangkan kalimah "muslimin" adalah plural. Maka dengan konteks yang berbeza, maka pentafsiran membawa kepada khilaf.

Kalimah "awal" dalam bahasa Melayu yang dipinjam dari bahasa Arab lebih fleksibel dalam kes ini bagi melayan konteks yang berbeza dari pentafsir.

Wallahualam.

No comments: