Monday, 2 March 2015

Tarik

Tarik bermaksud "peninggal";

Maka supaya kamu tarik sebahagian apa diwahyukan kepada kamu (11/12).

Mereka berkata; "Wahai hud, apa kamu bawakan-kepada kami dengan penerangan dan apa kami dengan tarik tuhanah-tuhanah kami dari perkataan kamu dan tidak kami bagi kamu dengan mu'min (11:53).

Dan mereka mengatakan; "Adakah kami pasti tarik tuhanah-tuhanah kami bagi syair pegila (37/36).

Wallahualam.

No comments: