Wednesday, 4 March 2015

Tarat

Tarat bermaksud "waktu";

Atau aman kamu bahawa Dia kembalikan kamu padanya tarat akhiran (17/69).

Dan darinya Kami keluarkan kamu tarat akhiran (20/55).

Wallahualam.

No comments: