Tuesday, 3 March 2015

Talla

Talla bermaksud "tunduk";

Dan dia tallanya kepada dahi (37/103).

Wallahualam.

No comments: