Sunday, 8 September 2013

Yubattia

Yubattia bermaksud "mengeterbelakang"

Dan sesungguhnya dari kamu pasti siapa pasti yubattia maka jika telah-musibah kamu musibah dia berkata; "Pasti telah-nikmat Allah atas aku jika tidak aku menjadi bersama mereka pengshahidan (4:72).

Wallahualam.

No comments: