Wednesday, 11 September 2013

Batar

Batar bermaksud "cakap-besar";

Dan janganlah menjadi seperti orang-yang keluar dari diyar mereka batar dan ria' manusia dan menghalang mereka dari jalan Allah (8/47).

Wallahualam.

No comments: