Sunday, 22 April 2012

Membina dan Mencapai Efikasi-Kendiri

Berikut saya ringkaskan modul yang saya ambil pada 19 Mac hingga 21 Mac 2012;

1) Efikasi
Efikasi bermaksud kekuatan unuk menghasilkan kesan.

2) Professional

- Mengikut etika dan piawai dalam pemakaian, kerja dan komunikasi dalam persekitaran kerja.
- Membezakan hal peribadi dan kerja.
- Mengaplikasikan tahap ilmu, prosedur dan kemahiran yang berpiawai.

3) Cemerlang

Jihad untuk melakukan dan mencapai tahap tertinggi prestasi semampu boleh dalam apa saja yang kamu lakukan.

4) Disiplin-kendiri

- Jelas tentang apa yang kamu perlu lakukan, bila dan kenapa kamu perlu lakukannya.
- menggunakan cakap-kendiri positif untuk memotivasikan diri dan membuang pemikiran negatif.

5) Pembelajaran aktif

- Kejayaan bergantung kepada sebanyak mana kamu mengaplikasikan ilmu.
- ignoran bermula apabila kamu berhenti belajar.
- Bertanya soalan untuk mendapatkan pemahaman-penuh.
- Menjelaskan gol pembelajaran.

Wallahualam.
- Mencuba idea dan teknik baru yang diperolehi.
- Melibatkan dalam aktiviti pembelajaran pengalaman.
- Menilai maklumbalas dari orang lain.
- Menilai prestasi diri dan perbaiki.

6) Kerja kumpulan

- Memahami misi dan gol kumpulan.
- Berkomunikasi dengan ahli kumpulan dengan efektif.
- Sokong dan sumbang ke arah mencapai misi kumpulan dengan aktif.

7) Inovatif

- Mengenalpasti bahagian untuk perubahan atau penambahbaikan.
- Membina proses, kaedah atau teknologi baru untuk mencapai hasil atau prestasi yang lebih baik.
- Mengembangbaik proses, kaedah dan teknologi sedia ada.
- Menerima cabaran untuk mencuba ilmu, idea baru.

8) Integriti

- Menjagai maklumat yang diklasifikasikan.
- Betanggunjawab melaksanakan tugas yang diamanahkan.
- Menggunakan autoriti atau harta yang diamanahkan dengan betul.
- Bertanggungjawab atas kegagalan sendiri.
- Jujur dalam berkomunikasi dan berurusan dengan orang lain.

Kalimah-kalimah dari modul ini antara yang dijadikan modal bagi lirik lagu saya yang bertajuk ' Q1st'.

Wallahualam.

No comments: