Thursday, 5 April 2012

Ishaq

Ishaq adalah keturunan Ibrahim (11/71, 12/6, 12/38, 14/39, 19/49, 21/72, 29/27, 37/112-113).

Orang yang beriman tidak memfariqkan Rasul samada Ishaq mahupun Rasul yang lain (2/136, 3/84).

Wallahualam.

No comments: