Thursday, 17 March 2011

Piramid

Binaan piramid antara topik popular yang dibincangkan oleh mereka yang bergiat dalam bidang arkitektur sejak dahulu hingga ke hari ini. Surah al-Qasas ayat 38;

Dan Firaun berkata; "Wahai komander, aku tidak tahu mana-mana Tuhan bagi kamu selain aku. Maka nyalakan bagiku wahai Haman atas Teen maka jadikan bagiku tempat tinggi agar aku dapat menjenguk Tuhan Musa, aku rasa dia seorang penipu.

Ayat ini menerangkan tentang pembinaan bangunan di mana ia dibina salah satu langkahnya adalah dengan menyalakan Teen.

Sekian dulu coretan.

Wallahualam.

No comments: