Friday, 11 September 2015

Nuh

Allah menghantar Nuh kepada kaumnya maka Nuh berkata;"Wahai kaumku, kamu abdikanlah-kepada apa bagi kamu dari tuhan selainNya, saya merasa-takut atas kamu azab hari yang azim (7/59), adakah kamu tidak mentaqwa (23/23, 26/106). Sesungguhnya aku bagi kamu pemberi-amaran yang jelas (11/25, 71/2), rasul yang jujur, maka bertaqwalah-kamu-kepada Allah dan taatkanlah kepadaku (26/107, 71/3), bahawa janganlah kamu mengabdikan kecuali Allah sesungguhnya aku merasa-takut atas kamu azab hari yang-pedih" (11/26).

Dia berkata, pemilik itu dari kaumnya;"Sesungguhnya kami pasti melihat kamu di kesesatan yang penyata (7/60). Tidak kami melihat kamu kecuali basyar misal kami dan tidak kami melihat kamu dia ikut kamu kecuali entiti-yang mereka makhluk-lebih-teruk pendedah penglihatan dan tidak kami melihat bagi kamu atas kami dari fadhl bahkan kami anggap kamu penipu-penipu (11/27). Jika Dia memahukan bahawa Dia mengfadhl atas kamu dan jika Dia sesuatukan, Allah, pasti Dia turunkan malaikat, tidaklah kami dengar dengan ini pada nenek-moyang kami yang awal-awal (23/24). Bahawasanya dia hanyalah rijal dengannya jin maka kamu tunggulah dengannya sehingga suatu-masa" (23/25).

Nuh berkata;"Wahai kaumku, tidak denganku kesesatan dan tetapi aku rasul dari Rab alam-alam itu (7/61). Aku menyampaikan-kepada kamu utusan-utusan Rabbku dan aku menasihatkan kepada kamu dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu mengetahui (7/62). Adakah dan kamu takjub bahawa datang-kepada kamu peringatan dari Rabb kamu atas rijal dari kamu bagi memberi-amaran-kepada kamu dan bagi mentaqwakan kamu dan supaya kamu dirahmati (7/63). Jika jadi sukar atas kamu maqam aku dan peringatanku dengan ayat Allah maka atas Allah aku tawakkal dan jemaahkanlah suruhan kamu dan pekongsi-pekongsi kamu kemudian tidak menjadi suruhan kamu atas kamu kegusaran kemudian buatlah-keputusan kepadaku dan janganlah kamu menangguh (10/71). Adakah kamu melihat bahawa aku jadi atas keterangan dari Rabbku dan dia berikan aku rahmat dari sisiNya maka dibutakan atas kamu adakah kami memujuk-kamu-akannya dan kamu baginya pembenci (11/28). Maka jika kamu berpaling maka tidak aku soalkan kamu dari upah (10/72) bahawasanya upahku hanyalah atas Allah (10/72, 26/109) dan aku suruh kamu bahawa aku menjadi dari muslim-muslim itu (10/72), dan tidak aku dengan penghalauan entiti-entiti yang-beriman sesungguhnya mereka pejumpa-pejumpa Rabb mereka dan tetapi aku melihat kamu kaum yang menjahil (11/29). Dan wahai kaumku, siapa menolong aku dari Allah jika aku menghalau mereka adakah maka kamu tidak mengambil-ingatan (11/30). Dan tidak aku mengatakan bagi kamu di-sisiku harta Allah dan tidak aku tahu ghaib itu dan tidak aku kata sesungguhnya aku malaikat dan tidak aku mengatakan bagi entiti-entiti-yang memandang-rendah mata-mata kamu tidak-akan Dia memberikan mereka, Allah, yang baik, Allah lebih-tahu dengan apa di nafs-nafs mereka sesungguhnya aku jika-tidak pasti dari penzalim-penzalim (11/31), maka bertaqwalah-kamu-kepada Allah dan taatilah aku" (26/110).

Mereka berkata;"Wahai Nuh, sesungguhnya kamu bersengketa-dengan kami maka banyak kamu persengketaan dengan kami maka bawakanlah kami dengan apa kamu mengugut kami jika kamu jadi dari pensiddiq-pensiddiq (11/32). Adakah patut kami mengimani kepada-kamu dan yang-ikut-kamu entiti-entiti-rendah-taraf-itu" (26/111).

Nuh berkata;"Sesungguhnya apa Dia membawakan-kepada-kamu, Allah, jika Dia sesuatukan dan tidak kamu dengan pelepas-pelepas-diri (11/33). Dan tidak mengmanfaatkan kamu nasihatku jika aku mahu bahawa aku menasihatkan bagi kamu jika ia jadi Allah memahukan bahawa menghanyutsesatkan kamu Dia Rabb kamu dan kepadaNya kamu mengembali" (11/34).

Nuh berkata;"Dan apa ilmuku dengan apa mereka jadi mengetahui (26/112). Sesungguhnya hisab mereka hanyalah atas Rabbku jika kamu mengerti (26/113). Dan bukanlah aku dengan penghalau entiti-entiti-yang-mengimani-itu (26//114). Sesungguhnya aku hanyalah pemberi-amaran penyata" (26/115).

Mereka berkata;"Jika tidak kamu melarang wahai Nuh pasti kamu-menjadi dari entiti-entiti-yang-direjam-itu (26/116). Atau mereka mengatakan;"Dia mereka-rekanya". Katakanlah;"Jika aku mereka-rekanya, maka atas aku jenayahku dan aku pelepasan-diri dari apa kamu menjenayahkan" (11/35).

Nuh berkata;"Rabbku, sesungguhnya  kaumku nafikanku (26/117), bantulah aku dengan apa mereka nafikan" (23/26). Maka bukakanlah antara aku dan antara mereka bukaan dan selamatkanlah aku dan siapa bersamaku dari entiti-entiti-yang-beriman-itu (26/118). Sesungguhnya aku mengajak kaumku malam dan siang (71/5), maka tidak meningkatkan mereka ajakanku kecuali penghindaran  (71/6). Dan sesungguhnya aku tiap-kali ajakkan mereka bagi Engkau mengampuni bagi mereka mereka ambil jari-jemari mereka di telinga-telinga mereka mereka liputi-dengan kain mereka dan mereka terus dan mereka takbur ketakburan (71/7), kemudian sesungguhnya aku ajakkan mereka keterbukaan (71/8), kemudian sesungguhnya aku umumkan bagi mereka dan rahsiakan bagi mereka rahsia (71/9). Maka aku berkata;"kamu meminta-lah-keampunan Rabb kamu sesungguhnya Dia jadi keampunan (71/10). Dia mengutuskan Langit atas kamu gondolan (71/11). Dan Dia menyediakan kamu dengan harta dan anak-anak dan membuat bagi kamu syurga dan membuatkan bagi kamu  sungai (71/12). Apa bagi kamu tidak kamu mengharapkan bagi Allah penghormatan (71/13). Dan sesungguhnya Dia ciptakan kamu keperingkatan (71/14). Tidakkah kamu melihat bagaimana Dia ciptakan, Allah, tujuh langit-langit berlapis (71/15). Dan Dia jadikan Bulan padanya cahaya dan jadikan Mentari kelampuan (71/16). Dan Allah mengtumbesarkan kamu dari Bumi ketumbesaran (71/17). Kemudian Dia mengembalikan kamu padanya dan mengeluarkan kamu pengeluaran (71/18). Dan Allah jadikan bagi kamu Bumi pengembangan (71/19), supaya kami memasuki darinya jalan-jalan terbentang" (71/20).

Dia berkata, Nuh;"Rabbku sesungguhnya mereka engkariku dan mereka ikuti siapa tidak meningkatkannya hartanya dan anaknya kecuali kekalahan (71/21), dan mereka plan plan yang-besar" (71/22).

Dan mereka berkata;"Janganlah kamu meninggalkan tuhanah-tuhanah kamu dan janganlah kamu meninggalkan Wadd dan bukan Suwa dan bukan Yaguth dan Yauq dan Nasr" (71/23). Dan sesungguhnya mereka sesatkan banyak dan tidaklah dia meningkatkan, penzalim-penzalim itu, kecuali kesesatan (71/24).

Dan diwahyukan kepada Nuh;"Sesungguhnya ia tidak akan mengimani dari kaum kamu kecuali siapa sesungguhnya beriman maka janganlah kamu merasa-kecewa dengan apa mereka jadi melakukan (11/36). Dan binalah kapal itu dengan mata-mata Kami dan wahyu Kami dan janganlah memisikan Aku  pada entiti-entiti-yang-menzalimi sesungguhnya mereka entiti-entiti-ditenggelamkan" (11/37).

Dan dia membina kapal itu dan tiap-kali singgah atasnya pemilik dari kaumnya mereka ejek darinya, dia berkata;"Jika kamu mengejek dari kami maka sesungguhnya kami mengejek dari kamu sebagaimana kamu mengejek (11/38). Maka selepas-ini kamu akan-mengetahui siapa mendatangkan azab memalukannya dan menghalalkan atasnya azab pemaqam" (11/39).

Sehingga apabila datang suruhan Kami memancut sumber-kepanasan itu Kami berkata;"Hamilkan dengannya dari tiap pasangan dua dan ahli kamu kecuali siapa langkaui atasnya perkataan itu dan siapa beriman dan tidak beriman dengannya kecuali sedikit (11/40) dan janganlah memisikan Aku pada entiti-entiti-yang-menzalimi sesungguhnya mereka entiti-entiti-yang-ditenggelamkan (23/27). Dan Dia berkata;"Tunggangilah padanya dengan nama Allah halatujunya dan pelabuhannya sesungguhnya Rabbku pasti pengampunan yang-rahmat (11/41). Dan ia melayari dengan mereka pada ombak seperti gunung itu dan dia panggil, Nuh, anak-lelakinya dan dia jadi pengasingan;"Wahai anak-lelakiku, tunggangilah bersama kami dan janganlah kamu menjadi bersama pengkufur-pengkufur itu" (11/42).

Dia berkata;"Akan-aku-berselindung ke gunung ia menyelamatkan aku dari air itu". Nuh berkata;"Tiada pelindung hari ini dari suruhan Allah kecuali siapa Dia rahmati dan ia keliling antara mereka-berdua, ombak itu, maka dia jadi dari entiti--entiti-ditenggelamkan itu" (11/43).

Maka mereka menafikannya maka Kami menyelamatkannya dan entiti-entiti bersamanya di kapal itu dan Kami tenggelamkan entiti-entiti-yang-nafikan dengan ayat-ayat Kami sesungguhnya mereka jadi kaum yang buta (7/64). Dari apa dosa-dosa mereka mereka ditenggelamkan dan dimasukkan-ke neraka maka tidak mereka jumpai bagi mereka dari selain Allah bantuan-bantuan (71/25).

Dan dikatakan;"Wahai Bumi, telankanlah air kamu dan wahai langit, bertahanlah dan dikurangkan air dan dipenuhi suruhan itu dan ia bentuk atas Judi dan dikatakan;"Penghindaran bagi kaum itu penzalim-penzalim" (11/44).

Dan dia panggil, Nuh, Rabbnya maka dia berkata;"Rabbku, sesungguhnya anak-lelakiku dari ahliku dan sesungguhnya janji Engkau kebenaran itu, dan Engkau paling kebijaksanaan entiti-entiti-yang-bijaksana itu" (11/45).

Dia berfirman;"Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan dari ahlimu, sesungguhnya dia amalan bukan pesoleh maka janganlah kamu mempersoal apa bukan bagi kamu ilmu sesungguhnya aku memberi-amaran-akibat-kepada kamu menjadi dari penjahil-penjahil itu" (11/46).

Nuh berkata;"Rabbku sesungguhnya aku mencari-perlindungan dengan Engkau sesungguhnya aku mempersoalkan Engkau apa tiada bagiku ilmu Engkau mengampunilah aku dan merahmati aku, aku menjadi dari entiti-entiti-yang kalah itu (11/47). Janganlah kamu meninggalkan atas Bumi dari pengkufur-pengkufur itu tempat-tinggal (71/26). Sesungguhnya Engkau jika meninggalkan mereka mereka menyesatkan hamba-hambaMu dan tidaklah mereka melahirkan kecuali penjahat yang kafir (71/27). Ampunilah bagi aku dan ibubapaku dan bagi siapa masuki baitku pengiman-pengiman dan bagi pengiman-pengiman itu dan pengiman-pengiman-wanita itu dan janganlah Engkau meningkatkan penzalim-penzalim itu kecuali kemusnahan" (71/28).

Maka apabila kamu gubahkan kamu dan siapa bersama kamu atas kapal itu maka katakanlah;"Pujian itu bagi Allah entiti-yang menyelamatkan kami dari kaum penzalim-penzalim itu (23/28). Dan katakanlah;"Rabbku, turunkanlah aku diturunkan keberkatan dan Engkau sebaik penurun-penurun-itu" (23/29).

Dikatakan;"Wahai Nuh, turunlah kamu dengan salam dari Kami dan keberkatan atas kamu dan atas asasan-asasan dari siapa bersama kamu dan asasan-asasan yang-akan Kami menyukariakan kamu kemudian ia menyentuh mereka dari kami azab alim" (11/48).

Wallahualam.

No comments: