Wednesday, 6 March 2013

Amana

Amana bermaksud iman;

Wahai orang yang beramana, masuklah kamu di Kesejahteraan secara-keseluruhan dan jangan mengikuti langkah-langkah Setan (2/208), sesungguhnya apa khamar dan maisir dan ansab dan azlam rijs dari amalan Setan hindarilah kamu ia supaya kamu berjaya (5/90), janganlah kamu mengikut langkah Setan (24/21).

Telah dikitabkan kamu Qisas pada pembunuhan (2/178), jangan kamu menjadi seperti orang yang kufur dan mereka berkata kepada saudara mereka apabila memijak di Bumi atau mereka menjadi ofensif; "Jika mereka bersama kita, tidak mereka mati dan tidak mereka dibunuh (3/156), jangan kamu makan-atau-guna harta kamu antara kamu dengan batil kecuali bahawa ia menjadi bisnes dari persetujuan dari kamu dan jangan membunuh nafs kamu (4/29), janganlah kamu membunuh permainan dan kamu  hurum (5/95).

Infaqkanlah kamu dari apa Kami rezekikan kamu (2/254), jangan kami batilkan sedekah kamu dengan Man dan Aza seperti orang yang menginfaqkan hartanya riak manusia (2/264), infaqkanlah kamu dari perkara-baik yang kamu perolehi dan dari apa kami keluarkan bagi kamu dari Bumi (2/267), sesungguhnya ramai dari ahbar dan ruhban pasti mereka makan harta manusia dengan batil dan menghalang dari jalan Allah dan orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfaqkannya di jalan Allah maka khabarkanlah mereka dengan azab yang-pedih (9/34).

Bertaqwalah kamu-kepada Allah (2/278, 3/102, 3/130, 5/2, 5/35, 5/57, 9/119, 49/1, 57/28, 58/9, 59/180) dan lepaskan apa baki dari Riba (2/278), kebenaran ditaqwa-kepadaNya, dan jangan kamu mati kecuali kamu muslim (3/102), jangan kamu makan-atau-guna riba gandaan berganda (3/130), penuhilah dengan akad, janganlah kamu menghalalkan simbol Allah dan tidak sahr Haram, dan tidak donasi dan tidak yang-teregulasi dan tidak keamanan Bait Haram, mereka mencari keafdalan dari rabb mereka dan keredhaan dan apabila Dia halalkan kamu maka kamu memburu dan janganlah kamu membiarkan kamu kebencian kaum bahawa mereka menghalang kamu dari Masjid Haram, bahawa kamu memusuhi, dan tolong-menolonglah kamu atas kebaikan dan ketaqwaan, dan janganlah kamu tolong-menolong atas dosa dan permusuhan (5/2), jadilah penegakan bagi Allah kesaksian dengan saksama dan janganlah ia menghalang kamu, yakni kebencian kaum atas, adakah kamu tidak adil, adillah kamu, ia dekat bagi yang bertaqwa (5/8), dan carilah kamu kepadanya Wasilah dan berjihadlah kamu di jalan Allah supaya kamu berjaya (5/35), janganlah kamu mengambil mereka-yang mengambil deen mereka karutan dan lawak dari yang diberikan kitab dari sebelum kamu dan golongan-kafir, wali, jika kamu bertaqwa-kepada Allah, Dia menjadikan bagi kamu furqan dan mengkafirkan dari kamu kejahatan kamu dan mengampunkan kamu (8/29), dan jadilah antara yang siddiq (9/119), janganlah kamu mendahului antara tangan Allah dan rasulNya (49/1), bertaqwalah kamu kepada-Allah dan berimanlah kamu dengan rasulNya Dia berikan kamu gandaan dari rahmatnya dan Dia menjadikan bagi kamu cahaya kamu berjalan dengannya dan Dia mengampuni bagi kamu (57/28), apabila kamu berdialog-rahsia maka janganlah kamu berdialog-rahsia dengan dosa  dan agresi  dan maksiat Rasul dan kamu berdialog-rahsialah dengan kebaikan dan taqwa (58/9), dan pasti kamu lihat nafs apa yang bangkit bagi keesokan (59/18), bertaqwalah kamu nafs kamu dan ahli kamu Neraka dan punca-apinya manusia dan batu (66/6).

Kamu carilah-pertolongan dengan kesabaran dan Solat (2/153), jangan kamu mengkaribkan Solat dan kamu mabuk sehingga kamu mengetahui apa yang kamu katakan dan jangan kejunuban kecuali pembelajaran perjalanan sehingga kamu membasuh (4/43), apabila kamu tegakkan kepada Solat, maka basuhlah wajah-wajah kamu dan tangan-tangan kamu kepada siku, dan sapulah kamu dengan kepala kamu dan kaki kamu kepada buku-lali dan jika kamu menjadi kejunuban maka kamu bersihkanlah dan jika kamu menjadi sakit, atau atas kemusafiran atau datang satu dari kamu dari hadas atau kamu berseks-dengan perempuan maka tidak kamu mendapati air maka kamu tayamumlah tanah toyyib maka sapulah kamu dengan wajah kamu dan tangan kamu darinya tidak mahu Allah untuk menjadikan atas kamu dari kesulitan (5/6), minta-izinlah kamu orang-yang kuasa-amanah kamu dan orang-yang tidak baligh hulum dari kamu tiga marat dari sebelum Solat Fajr dan ketika kamu mengeluarkan pakaian kamu dari Zahirah dan dari selepas Solat Isyak tiga aurat bagi kamu (24/58), Solatlah kamu atasnya dan salamkanlah kamu kesalaman (33/56), ketika didoa kepada Solat dari hari Kumpul maka bersegeralah kamu kepada mengingati Allah dan genjatkanlah kamu jualbeli (62/9).

Jika kamu mentaati sekumpulan dari orang yang diberikan kitab, mereka akan memalingkan kamu selepas keimanan kamu kepada-kekafiran (3/100), jika kamu mentaati orang yang kufur, mereka akan-memalingkan kamu atas ketumitan kamu maka mereka akan-menjantungkan kam-menjadi orang-yang-kalah (3/149), taatilah kamu-kepada Allah, dan taatilah-kamu kepada Rasul dan uli Amr dari kamu, maka jika kamu berkonflik pada sesuatu, maka kamu palingkanlah ia kepada Allah dan Rasul (4/59), taatilah kamu, Allah dan RasulNya (8/20, 47/33), dan janganlah kamu berpaling dariNya dan kamu mendengar (8/20), dan janganlah kamu batilkan amal kamu (47/33).

Apabila kamu berpijak di jalan Allah maka kamu terangkanlah dan jangan kamu berkata kepada siapa temukan kepada kamu Kesejahteraan; "Bukan kamu beriman" (4/94), kamu berimanlah dengan Allah dan rasulNya dan kitab yang Dia turunkan atas rasulNya dan kitab yang Dia turunkan dari sebelum (4/136), jangan kamu mengambil orang-yang-kufur rapat dari selain yang-beriman (4/144), siapa yang murtad dari kamu dari deennya, maka akan bawakan Allah dengan kaum yang Dia cintai mereka, dan mereka mencintaiNya, lembut atas orang beriman dan keras atas golongan-kafir (5/54), janganlah kamu mengambil ayah kamu dan beradik-lelaki kamu wali jika mereka akan-mencintai kekufuran atas keimanan (9/23), apabila kamu bernikah-dengan wanita beriman kemudian kamu menceraikan mereka dari sebelum kamu menyentuhnya maka tidak bagi kamu atas mereka dari eddah kamu mengeddahkannya (33/49), apabila dikatakan kepada kamu ruangilah kamu di majlis maka ruangilah kamu Allah ruangi bagi kamu dan apabila dikatakan bangkitlah kamu maka bangkitlah kamu Allah tinggikan orang yang beriman dari kamu dan orang yang diberikan ilmu derajat (58/11), apabila datang-kepada kamu wanita beriman hijrah maka selidiki mereka Allah lebih tahu iman mereka maka jika kamu  tahu mereka  wanita beriman, maka jangan kembalikan  mereka kepada orang kafir (60/10), jadilah pembantu Allah sebagaimana berkata Isa anak Maryam kepada hawari-hawari; "Siapakah membantu aku kepada Allah", berkata hawari-hawari; "Kami pembantu Allah", maka beriman sekumpulan dari Bani Israel dan kufur sebahagian  kumpulan (61/14).

Apabila kamu bertemu pasukan maka kukuhkanlah kamu dan berzikirlah kamu, Allah, banyaknya (8/45), zikirkanlah kamu nikmat Allah atas kamu (33/9), zikirlah kamu, Allah, zikir yang-banyak (33/41).

Rukuklah kamu dan sujudlah kamu dan abdikanlah-diri kamu-kepada Rabb kamu dan lakukanlah kebaikan (22/77), janganlah kamu mentertawa-ejek kaum dari kaum mungkin bahawa mereka lebih-baik dari mereka  dan janganlah nisa' dari nisa' mungkin bahawa mereka lebih-baik dari mereka dan janganlah kamu sakiti nafs kamu mengelar-ejek dengan gelaran-hinaan (49/11), apabila kamu berdialog-rahsia dengan Rasul maka bangkitlah kamu antara tangan tangan kamu dialog-rahsia kamu sedekah itu lebih baik bagi  kamu dan lebih bersih (58/12).

Janganlah kamu mengambil kitaran-dalaman dari selain-dari kamu, tidak mereka mampu-menciptakan kamu khabalan (3/118), jadilah kamu penegakan dengan ketulusan bersaksi bagi Allah dan jika atas nafs kamu atau ibubapa atau saudara-mara jika ia menjadi kaya atau faqir maka Allah dekat dengan keduanya maka janganlah kamu mengikut hawa bahawa kamu mengadili (4/135), janganlah kamu mengambil Yahudi dan Nasara wali-wali, sebahagian mereka wali sebahagian (5/51),  janganlah kamu mengharamkan perkara-toyyib apa dihalalkan Allah bagi kamu dan janganlah kamu melampau (5/87), janganlah kamu bertanya dari sesesuatu jika ia jelas bagi kamu, ia mudaratkan kamu (5/101), apabila kamu berjumpa dengan orang kufur mara, maka janganlah kamu berpaling-kepada mereka belakang (8/15), janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan mengkhianati amanat dan kamu mengetahui (8/27), sesungguhnya musyrik itu najis maka janganlah mereka mengkaribkan Masjidil Haram selepas tahun mereka (9/28), janganlah kamu memasuki bait-bait selain bait-bait kamu sehinggalah kamu meminta izin dan mensalami atas ahlinya (24/27), janganlah kamu memasuki bait-bait Nabi kecuali apabila diizinkan bagi kamu kepada hidangan-makanan selain pemerhatian bagaimana ia tetapi apabila kamu dipanggil maka kamu masuklah maka apabila kamu telah-makan maka bersurailah kamu dan janganlah kamu meneruskan bagi hadis (33/53), janganlah kamu meninggikan suara kamu atasi suara Nabi dan janganlah kamu teriakkan baginya  seperti teriakan sebahagian kamu kepada sebahagian (49/2), hindarilah kamu banyak dari sangkaan sesungguhnya sebahagian sangkaan dosa dan janganlah kamu mengintip mengumpat sebahagian kamu sebahagian (49/12), janganlah kamu mengambil musuhKu dan musuhmu wali kamu temukan kepada mereka dengan mawaddah (60/1).

Kamu ingatilah nikmat Allah (5/11),  pasti Dia menguji kamu, Allah, dengan sesuatu dari permainan ia mencapainya tangan kamu dan lembing kamu bagi mengetahui Allah siapa takutiNya dengan ghaib (5/94), jawablah kamu kepada Allah dan kepada RasulNya apabia Dia berdoakan kamu bagi apa Dia menghayatkan kamu (8/24), jika kamu menolong Allah, Dia menolong kamu dan Dia teguhkan tetapak kamu (47/7), janganlah kamu walikan kaum yang dimurkai Allah atas mereka (60/13), jangan dilalaikan kamu  harta kamu dan jangan anak-anak kamu dari mengingati Allah (63/9), kepada Allah taubat nasuha semoga Rabb kamu jika kufurkan dari kamu kejahatan kamu dan masukkan kamu Syurga dari bawahnya Sungai (66/8).

Tidak halal bagi kamu mewarisi nisa' kepaksaan (4/19), untuk apa kamu berkata apa yang kamu tidak buat (61/2).

Dikitabkan atas kamu Siyam sebagaimana dikitabkan atas orang dari sebelum kamu (2/183), apabila kamu mengkontrakkan dengan kontrak kepada ajal tetap, maka kitabkanlah ia (2/282).

Janganlah kamu mengatakan "Kami melihat", dan katakanlah; "Kami memerhati dan kami mendengar" (2/104), bersabarlah kamu (3/200), ambillah langkah-berjaga-jaga maka larilah dalam kumpulan-kumpulan atau larilah kesemuanya (4/71), atas kamu nafs kamu (5/105), shahadah antara kamu apabila hadir satu kamu maut ketika wasiat (5/106), apa bagi kamu apabila dikatakan bagi kamu maralah kamu di jalan Allah, kamu beratkan ke Bumi, adakah kamu redha dengan hayat Dunia dari Akhirat (9/38), perangilah kamu orang yang berpaling-kepada kamu dari golongan-kafir dan kamu carikan mereka pada mereka ketegasan (9/123), janganlah kamu menjadi seperti orang-yang sakiti Musa (33/69), dan kamu katakanlah perkara-utuh-benar (33/70), jika datang kepada kamu fasiq dengan maklumat maka terangkanlah kamu (49/6), adakah Aku langsungkan kamu atas bisnes yang selamatkan kamu dari azab pedih (61/10), sesungguhnya dari pasangan kamu dan anak-anak kamu musuh bagi kamu, maka berhati-hatilah kamu (64/14).

Wallahualam.

No comments: