Tuesday, 1 January 2013

Nikah

Nikah adalah isu yang kritikal, dan perlu ditadabbur oleh Quranis;

1) Bukan musyrik

Janganlah kamu bernikah dengan perempuan musyrik sehingga mereka beriman dan bagi hamba-sahaya perempuan lebih baik dari perempuan musyrik walaupun dia kelihatan-menarik bagi kamu (2/221).

Ayat ini bukan sahaja tentang pernikahan, tetapi ia menerangkan jua bahawa si musyrik boleh berubah menjadi mu'min.

2) Poligami

Maka bernikahlah kamu apa yang berbaik bagi kamu dari nisa' dua dan tiga dan empat maka jika kamu takut adakah tidak kamu berlaku-adil maka satu (4/3).

4/3 dijadikan kontroversi oleh sebahagian manusia, kerana ia menyebut "dua dan tiga dan empat", sedangkan ada jua penterjemah yang menterjemahkannya sebagai "dua atau tiga atau empat". Isu ini menjadi konflik di Malaysia lazimnya antara pengikut Sister In Islam dan golongan lain yang dikatakan konservatif.

3) Ibu tiri

Dan janganlah kamu menikahi apa yang dinikahi bapa-bapa kamu dari nisa kecuali apa sesungguhnya dia salaf (4/22).

4/22 menerangkan larangan bernikah dengan bekas ibu tiri.

4) Keizinan ibubapa

Maka kamu nikahilah mereka dengan izin ahli mereka dan berikan mereka upah mereka dengan ma'ruf (4/25).

4/25 menerangkan perlunya keizinan dari ahli. Silaturrahim bisa renggang jika adab ini diketepikan.

5) Penzina

Penzina-lelaki tidak menikahi kecuali penzina-perempuan atau perempuan-musyrik (24/3).

24/3 menerangkan ketegasan tentang kedudukan antara "pipit dan enggang".

6) PenceraianWahai orang yang beriman, jika datang-kepada kamu perempuan beriman penghijrahan, maka kamu selidikilah mereka, Allah lebih tahu dengan iman mereka, maka jika kamu tahu mereka perempuan beriman, maka jangan kembalikan mereka kepada golongan-kafir, tidak mereka halal bagi mereka dan tidak mereka halal bagi mereka dan bagilah mereka apa yang mereka nifaqkan dan bukan salah atas kamu jika kamu menikahi mereka apabila kamu memberi mereka upah mereka 60/10).

60/10 mungkin yang dijadikan hujah dalam perpisahan antara arwah Nasr dari isterinya Ibtihal.

7) Bujang

Dan kamu nikahilah si bujang dari kamu dan yang soleh dari hamba-sahaya-lelaki mu dan dari hamba-sahaya perempuan mu, jika mereka menjadi faqir, dikayakan mereka, Allah dari fadhilNya (24/32).

24/32 menerangkan kepentingan pernikahan di kalangan bujang dan yang soleh.

8) Maruah

Dan mesti dia-menjaga-maruah, yakni-yang tidak mendapatkan pernikahan, sehingga dikayakan mereka, Allah dari fadhilNya (24/33).

"Sehingga dikayakan mereka, Allah dari fadhilNya" dalam 24/33 merujuk kepada pernikahan (24/32).

9) Syarat

Dia berkata; "Sesungguhnya aku mahu menikahkan kamu salah-seorang-dari anak-anak perempuan aku yang dua ini, atas bahawa kamu mengambil upah dari ku lapan tahun (28/27).

28/27 menerangkan bahawa dibolehkan untuk meletak syarat oleh ahli si perempuan bagi pernikahan.

Wallahualam.

No comments: