Sunday, 29 July 2012

Ufuq

Ufuq bermaksud 'ufuk'. Ayat Allah mampu 'dilihat' di ufuq, mahupun di nafs;

Kami akan memperlihatkan mereka ayat Kami di ufuq dan di nafs mereka sehingga menerang bagi mereka sesungguhnya ia kebenaran (41/53).

Ufuq merujuk kepada keadaan seperti terang (81/23) dan tinggi (53/7) jua;

Dan dia melihatnya dengan ufuq Terang (81:23).

Dan dia dengan ufuq Tinggi (53:7).

Wallahualam.

No comments: