Monday, 2 July 2012

Isr

Isr bermaksud 'ikatan'.

Dan dia meleraikan dari mereka isr mereka dan gari yang telah-dijadikan atas mereka (7/157).

7/157 menerangkan isr dari konotasi negatif, sebagaimana diterangkan dalam 2/286;

Rabb kami, dan jangan Engkau letak-beratkan atas kami isr, sebagaimana Engkau letak-beratkan atas orang dari sebelum kami (2/286).

Manakala 3/81 menerangkan isr dari konotasi yang positif;

Dia berkata;"Adakah kamu berikrar dan kamu mengambil atas itu isrku?" Mereka berkata; "Kami berikrar", dan dia berkata;" Maka kamu bershahadahlah dan aku bersama kamu dari penshahadah (3/81).

Wallahualam.

No comments: