Tuesday, 22 May 2012

Israil

Israil pernah mengharamkan makanan atas dirinya (3/93), dan zuriatnya pernah dinikmatkan oleh Allah (19/58). Zuriatnya dikenali sebagai 'Bani Israil'.

Allah memberi Bani Israil Kitab dan Hikmah dan Kenabian (45/16). Musa dan Harun berjumpa dengan Firaun dan berkata; "Sesungguhnya kami Rasul-rasul Rab alam-alam. Hantarkan dengan kami Bani Israil" (26/16-17).

Musa berkata; "Tidak patut aku berkata atas Allah kecuali kebenaran, sesungguhnya aku datang kepadamu dengan keterangan dari Rabb kamu maka hantarkanlah dengan aku Bani Israil (7/105).

Musa berkata;" Sesungguhnya kami Rasul-rasul Rabb kamu, maka hantarkanlah bersama kami Bani Israil, dan jangan seksa mereka. Sesungguhnya kami datangkan kamu dengan ayat dari Rabb kamu dan salam atas siapa yang ikut panduan (20/47).

Oleh kerana Bani Israil bersabar, Allah hancurkan apa yang Firaun dan orangnya lakukan dan rancangkan, dan Allah lintaskan Bani Israil lautan (7/137-138), dan Allah tempatkan mereka penempatan yang sidiq, dan Allah rezekikan mereka dari kebaikan, dan mereka tidak khilaf sehingga datang-kepada mereka ilmu (10/93).

Allah memberi Musa Kitab dan Allah menjadikannya panduan bagi Bani Israil (17/2, 32/23), dan Allah wariskannya kepada mereka (40/53) dan Allah selamatkan mereka dari Firaun (44/30-31, 20/80) dengan melintaskan mereka lautan (20/77).

Allah berkata; "Wahai Bani Israel, ingatilah kamu akan nikmat Aku yang Aku nikmatkan atas kamu (2/47, 2/122), dan penuhilah ahdaKu, dan Aku akan-penuhi dengan ahda kamu" (2/40). Allah mengambil-perjanjian dengan Bani Israil; "Kamu tidak menyembah selain dari Allah, dan berbuat baik kepada ibubapa, saudara-mara, dan anak-yatim, dan orang miskin, dan berkata kepada manusia dengan baik, dan aqim Solat, dan berikan Zakat", kemudian mereka berpaling kecuali sedikit dari mereka (2/83).

Bani Israil memungkiri janjinya dengan Musa (7/135). Harun berkata; "Wahai anak ibuku, jangan menarik dengan janggutku dan jangan dengan kepalaku. Sesungguhnya aku takut nanti kamu katakan;"kamu memfariqkan antara Bani Israil, dan tidak kamu mengikut kataku (20/94).

Telah datang kepada Bani Israil, ayat yang terang (2/211). Pemimpin Bani Israil  selepas Musa, mereka berkata kepada nabi mereka; "lantikkan kepada kami seorang raja supaya kami berperang di jalan Allah". Nabi berkata; "Apakah jika peperangan dikitabkan kepadamu, kemudian kamu tidak berperang?" Mereka berkata;" Kenapa kami tidak berperang di jalan Allah apabila kami dihalau keluar dari rumah kami dengan anak-anak kami." Namun, apabila peperangan dikitabkan kepada mereka, mereka berpaling, kecuali sedikit dari mereka. (2/246).

Sesungguhnya Allah mengambil perjanjian Bani Israil dan Allah menghantar kepada mereka Rasul apabila saja datang kepada mereka Rasul dengan apa yang tidak hawakan nafs mereka, satu kumpulan menafikan dan satu kumpulan membunuh (5/70).

Isa berkata;" Siapakah membantu aku kepada Allah?" Disipel berkata;"Kami pembantu Allah". Maka beriman satu kumpulan  dari Bani Israil dan kufur satu kumpulan (61/14).
Isa adalah Rasul (3/49) dan contoh kepada Bani Israil (43/59). Allah mengambil perjanjian bagi Bani Israil dan Allah melantik dari mereka  dua-belas wakil, dan Allah berkata; "Aku adalah dengan kamu jika kamu aqim Solat, dan kamu berikan zakat, dan kamu beriman dengan Rasul-rasulKu, dan kamu sokong mereka, dan kamu meminjamkan Allah pinjaman baik, maka Aku akan timbuskan dari kamu kejahatan kamu dan Aku memasukkan kamu ke dalam Jannah mengalir dari bawahnya Sungai" (5/12).

Isa berkata; "Wahai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah Rasul kepada kamu mensiddiqkan dengan apa  antara tanganku dari Taurat dan membawa berita-gembira dengan Rasul mendatang dari  selepas aku, namanya Ahmad" (61/6).

Allah mengkitabkan Bani Israil; "Sesiapa yang membunuh nafs dengan tanpa nafs, atau kerosakan di Bumi, maka umpama dia membunuh manusia kesemuanya dan siapa menghayatkannya maka umpama dihidupkan manusia kesemuanya (5/32).

Dan apabila Allah menghalang Bani Israil dari Isa, apabila Isa datang kepada mereka dengan keterangan maka berkata seorang yang kufur dari mereka; "Tidak ini melainkan sihir yang nyata" (5/110).

Kecelakaan yang mengkufur dari Bani Israil atas lisan Daud, dan Isa anak Maryam itu dengan apa yang mereka engkari (5/78).

Wallahualam.

No comments: