Tuesday, 19 July 2011

Ujaj

Ujaj adalah kata nama bermaksud air-masin.

Dan Dia yang mengeluarkan lautan, ini segar dan boleh-plet dan ini kemasinan dan ujaj. Dia membuatkan antara mereka satu bahagian dan satu halangan yang dihalang (25:53).

Lautan terbahagi kepada dua kategori jenis air iaitu air-tawar dan air-masin. Hujan adalah air-tawar.

Adakah kamu perhatikan air yang kamu minum? Adakah kamu yang menurunkannya dari awan, atau Kami yang menurunkannya? jika Kami mahu, Kami boleh jadikannya ujaj, maka mengapa kamu tidak bersyukur? (56:68-70).

Jika air-masin dipanaskan dan tersejat, air yang tinggal itu masih masin. Malah jika ia dididih sehingga kering, maka ia menjadi garam. Ini bermakna garam tidak tersejat ke langit untuk menjadi awan. Ayat 56:70 menerangkan bahawa jika Allah mahu, Allah boleh menyejat garam ke langit seterusnya menurunkan hujan versi air-masin.

Wallahualam.

No comments: