Monday, 27 April 2015

Thabbata

Thabbata bermaksud "dia tunda";

Dan-tetapi tidak-suka Allah kebangkitan mereka maka thabbata mereka (9/46).

Wallahualam.

No comments: