Monday, 29 December 2014

Sungai

Sungai adalah "parit besar semulajadi". Antara fungsinya adalah mencegah banjir.

Antara punca pembentukan sungai adalah bukit-bukau. Air yang turun dengan laju dari atas mengukir laluan sungai. Apabila hujan turun, sebahagiannya masuk ke perut Bumi dan sebahagian lagi mengalir ke sungai.

Aliran sungai ini adalah "penempatan banjir" seterusnya mencegah kawasan lain menjadi banjir.

Penurunan air dari bukit adalah kritikal kerana aliran yang deras. Aktiviti pembalakan di bukit boleh membentuk "sungai baru" yang mana menuju mengikut momentum aliran air. "Sungai baru" ini pula boleh membentuk "tasik baru".

Keupayaan sungai boleh dilihat dari beberapa segi seperti kelebaran, kedalaman dan kepanjangan.

Kemungkinan boleh berlaku dimana kedalaman sungai telah menurun akibat bahan tertentu menimbun ke dalam sungai, seterusnya mengurangkan keupayaan sungai itu mencegah banjir.

Keupayaan sungai juga boleh ditingkatkan dengan memperbaiki tiga ciri ini, dan juga dengan membuat sungai buatan seperti tali air.

Berikutan kes banjir besar di Kelantan beberapa hari lepas, maka saya pertimbangkan berlaku lagi banjir besar sebelum tahun 2016 di Kelantan bergantung kepada beberapa pembolehubah seperti kerajaan, kapitalis dan iklim.

Jika berlaku pola taburan hujan yang tinggi di Pantai Timur pada tahun depan, ia tidak mengejutkan saya. Anda perlu lihat bahawa iklim pada hari ini adalah ber"mazhab" berbeza dengan abad yang lalu.

Wallahualam.

No comments: