Sunday, 5 October 2014

Tabar

Tabar bermaksud "kehancuran";

"Wahai Rabb ku, ampunkanlah bagiku dan bagi kedua-ibubapaku dan bagi siapa masuk bayt ku mu'min dan bagi para-mu'min dan mu'minat dan tidak menambah orang-yang-zalim kecuali tabar (71:28).

No comments: