Monday, 8 September 2014

Tabida

Tabida bermaksud "ia memusnah";

Dia berkata; "Tidak aku mengandai bahawa tabida ini selamanya (18/35).

Wallahualam.

No comments: