Monday, 3 March 2014

Iblai

Iblai bermaksud "kamu telanlah";

Dan dikatakan; "Wahai Bumi, iblai air kamu".

No comments: