Tuesday, 18 February 2014

Baldat

Baldat bermaksud "lantai-tanah";

Bahawasanya Kami menghayatkan dengannya baldat mati (25/49).

Sesungguhnya apa aku disuruh bahawa aku mengabdikan-diri-kepada Rabb ini baldat Dia-yang haramkannya  (27/91).

Pasti telah-jadi bagi Saba pada tempat-beristirehat mereka ayat dua-jannah dari kanan dan kiri; "Kamu makanlah dari rezeki Rabb kamu dan kamu bersyukurlah baginya baldat toyyib dan Rabb ghofur (34:15).

Dan Yang turunkan dari langit air dengan kadar maka Kami bangkitkan dengannya baldat mati seperti itu kamu sedang-dibangkitkan (43:11).

Rezeki bagi hamba-hamba dan Kami hayatkan dengannya baldat mati seperti itu Pengeluaran (50:11).

Wallahualam.

No comments: