Thursday, 16 May 2013

Ahl

Ahl bermaksud ahli;

Wahai ahl Kitab, untuk apa kamu mengkufuri dengan ayat Allah dan kamu bershahadah (3/70) dan Allah shahid atas apa kamu lakukan (3/98), untuk apa kamu campuradukkan kebenaran dan kebathilan dan kamu menutupi kebenaran dan kamu mengetahui (3/71), untuk apa kamu berlepas-diri dari jalan Allah siapa beriman kamu mencarinya kebengkokan dan kamu shahid (3/99), janganlah melampau pada deen kamu dan janganlah kamu berkata atas Allah kecuali kebenaran (4/171),  pasti datang-kepada kamu Rasul Kami menerangkan bagi kamu dari apa telah-jadi kamu menyembunyikan dari Kitab dan kamu tidak-ambilkira dari banyak pasti datang-kepada kamu dari Allah nur dan kitab terang (5/15), pasti datang-kepada kamu Rasul Kami menerangkan bagi kamu atas fitrah dari Rasul-Rasul, bahawa kamu berkata; "Tidak datang-kepada kami dari khabar-gembira dan tidak pemberi-amaran" (5/19).

Katakanlah; "Wahai ahl Kitab, datanglah kepada kalimah sama antara kita dan antara kamu adakah tidak kita mengabdikan-diri hanya-kepada Allah dan tidak kita mensyirikkan dengannya sesuatu dan tidak ia mengambil sebahagian kita sebahagian rab-rab dari selain Allah (3/64), adakah kamu membalas dari kami hanya bahawa kami beriman dengan Allah dan apa diturunkan kepada kami dan apa diturunkan dari sebelum dan sesungguhnya banyak kamu fasiq (5/59), bukanlah kamu atas sesuatu sehingga kamu aqim Taurat dan Injil dan apa yang telah-diturunkan dari Rabb kamu dan pasti Dia tambahkan banyak dari mereka apa yang telah diturunkan kepada kamu dari Rabb kamu bantahan dan kekufuran maka janganlah kamu berdukacita atas kaum kafir (5:68), janganlah kamu melampaui pada Deen kamu selain-dari kebenaran dan janganlah kamu mengikuti hawa kaum sesungguhnya mereka sesat dari sebelum dan mereka sesatkan banyak dan mereka sesatkan dari kesamaan jalan" (5/77).

Dan janganlah berdiskusi-dengan ahl Kitab kecuali dengan-mana ia lebih baik orang zalim dari mereka dan kamu berkata;"Kami beriman dengan yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepada kamu dan Tuhan kami dan Tuhan kamu, satu, dan kami padanya muslim" (29/46).

Tidaklah Dia sukai orang yang kufur dari ahl Kitab (2/105), mahunya ramai dari ahl Kitab jika mereka boleh  murtadkan kamu dari selepas iman kamu kufur hasad dari sisi nafs mereka dari selepas apa diterangkanNya bagi mereka kebenaran (2/109), dan jika sesungguhnya ahl Kitab beriman dan bertaqwa pasti Kami kufurkan atas mereka kejahatan mereka dan pasti Kami masukkan mereka jannah kenikmatan (5:65), tidakkah kamu lihat kepada orang yang memunafiq kepada saudara mereka yang kufur dari ahl Kitab; "Jika kamu dikeluarkan pasti kami keluarkan dengan kamu dan tidak kami mentaati bagi kamu satu-pun,  selamanya dan jika kamu diperangi pasti kami mebantu kamu" dan Allah bershahadah sesungguhnya mereka pasti pendusta (59/11), dan tidak terjadi orang yang kufur dari ahl Kitab dan musyrikin kelepasan sehingga datang kepada mereka Penerangan (98:1), sesungguhnya orang yang kufur dari ahl Kitab dan musyrikin pada Neraka jahannam selamanya padanya itulah mereka seburuk ciptaan (98:6), Dia yang keluarkan orang yang mengufur dari ahl Kitab dari diyar mereka bagi awal pengumpulan, tidak kamu andaikan bahawa mereka keluar, dan mereka mengandai sesungguhnya mereka akan-pertahankan mereka kubu mereka dari Allah maka datang-kepada mereka Allah dari mana tidak mereka jangkakan(59/2).

Berkata puak kafir; "Sesungguhnya kami telah membunuh Masih Isa ibn Maryam Rasulullah", (4/158), dan bukan dari ahl Kitab kecuali pasti dia beriman dengannya sebelum dia maut dan di hari Kiamat akan-jadi atasnya shahadah (4/159), dan berkata segolongan dari ahl Kitab; "Berimanlah kamu dengan yang diturunkan atas orang-yang-beriman permulaan siang dan kufurlah kamu akhirannya supaya kamu kembali" (3/72), dan sesungguhnya dari ahl Kitab pasti siapa beriman dengan Allah dan apa diturunkan kepada kamu dan apa diturunkan kepada mereka pengkhusyukan untuk Allah tidak mereka menukarganti dengan ayat Allah itulah bagi mereka ganjaran mereka di-sisi rab mereka (3/199), kamu adalah umat lebih-baik dikeluarkan kepada manusia kamu menyuruh dengan ma'ruf dan kamu melarang dari mungkar dan kamu beriman dengan Allah dan jika beriman mereka ahl Kitab pasti jadi baik bagi mereka. Dari mereka yang-beriman dan banyak mereka fasik (3/110).

Mahu segolongan dari ahl Kitab jika mereka menyesatkan kamu dan tidak mereka menyesatkan, hanya diri mereka, dan tidak mereka meneliti (3/69), bukan dengan kemahuan kamu dan bukan kemahuan ahl Kitab siapa melakukan kejahatan diganjarkan dengannya (4/123), dan dari ahl Kitab siapa jika kamu mengamanahkannya dengan sepukal harta dia kembalikannya kepada kamu dan dari mereka siapa jika kamu mengamanahkannya dengan sekeping dinar tidak dia kembalikannya kepada kamu  (3/75).

Bertanya-kepada kamu ahl Kitab bahawa kamu turunkan atas mereka kitab dari langit maka sesungguhnya mereka bertanyakan Musa, lebih besar dari itu, maka mereka berkata; "Perlihatkan kami Allah awam", maka ia ambil mereka, pengsan, dengan kezaliman mereka (4/153), dan Dia turunkan orang yang zahirkan mereka dari ahl Kitab dari kubu mereka dan Dia lemparkan di jantung mereka ketakutan sebahagian kamu bunuh dan kamu tawan sebahagian (33:26).

Dari ahl Kitab umat tertegak menyebut ayat Allah siang malam dan mereka bersujud (3/113).

Wahai orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah, Dia akan-berikan kamu gandaan dari rahmatNya dan Dia jadikan bagi kamu nur kamu berjalan dengannya (57/28), supaya dia tahu, ahl Kitab, adakah tidak mereka mentaqdir atas sesuatu dari fadhl Allah dan sesungguhnya fadhl dengan tangan Allah Dia memberinya siapa Dia sesuatukan (57/29).

Wallahualam.

No comments: