Tuesday, 30 August 2011

Ahad

Ahad bermaksud satu. Ihda pula bermaksud satu-dari. Kalimah ahad juga digunakan untuk pengiraan;

Apabila Yusuf berkata kepada ayahnya; "Ayahku, aku pernah melihat se-belas planet dan Matahari dan Bulan, Aku lihat mereka sujud bagiku." (12:4).

Orang Arab dikatakan menganggap hari Sabtu sebagai 'hari pertama bagi minggu', tetapi hari Ahad pula yang digelar sebagai 'yaumul-Ahad'.

Wallahualam.

No comments: